ສາລະໜ້າຮູ້

ຂ້າພະຍາດແມ່ທ້ອງດ້ວຍໝາກເກືອ

ໝາກເກືອມີຊັບພະຄຸນໃຊ້ສຳລັບຮັກສາອາການຂອງໂຣກພະຍາດລຳໄສ້. ການທີ່ໝາກເກືອສົດສາມາດຂ້າພະ
ຍາດແມ່ທ້ອງປະເພດແມ່ທ້ອງປາກຂໍໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ຖັດລົງມາຄືພະຍາດແມ່ທ້ອງເສັ້ນດ້າຍ, ແມ່ທ້ອງໄສ້ເດືອນ
ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ, ພະຍາດແມ່ທ້ອງຕົວຕິດ ເພາະໝາກເກືອມີສານດີໂອສະຟີໂຣລດີກລຸຍໂກຊິດ (Diospy-
roldiglul Coside).
– ວິທີໃຊ້: ໝາກເກືອດິບ(ໝາກແກ່ທີ່ມີສີຂຽວ, ໝາກຈຸກສີເຫລືອງ ຫລື ສີດຳຫ້າມໃຊ້) ໄດ້ຜົນດີສຳລັບຂ້າພະ
ຍາດແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ແລະ ພະຍາດແມ່ທ້ອງເສັ້ນດ້າຍ ໂດຍໃຊ້ໝາກເກືອສົດໆທີ່ມີສີຂຽວບໍ່ຊ້ຳບໍ່ດຳຈຳນວນ
ເທົ່າກັບອາຍຸຂອງຜູ້ໃຊ້ (1 ປີຕໍ່ໜຶ່ງໝາກ) ແຕ່ບໍ່ເກີນ 25 ໝາກ (ຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 25 ປີໃຫ້ໃຊ້ແຕ່ 25
ໝາກກໍ່ພໍ) ນຳມາຕຳໃຫ້ແຫລກແລ້ວປະສົມຫົວນ້ຳກະທິສົດ 1 ບ່ວງກາເຟຕໍ່ໝາກເກືອໜື່ງໜ່ວຍແລ້ວຄັ້ນເອົາ
ແຕ່ນ້ຳ ດື່ມຄັ້ງດຽວໃຫ້ໝົດຕອນເວລາເຊົ້າໆກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະ ຖ້າ 3 ຊົ່ວໂມງແລ້ວຍັງບໍ່ຖ່າຍໃຫ້ໃຊ້
ຢາລະບາຍເຊັ່ນ: ຕີເກືອ 2 ບ່ວງແກງລະລາຍນ້ຳດື່ມຕາມໄປ ເພື່ອຊ່ວຍຂັບຖ່າຍພະຍາດອອກມາ.
– ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຢ່າໃຊ້ຜິດວິທີການທີ່ແນະນຳ.
1. ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ, ຜູ້ຍິງກຳລັງຕັ້ງຄັນ ຫລື ຫລັງເກີດລູກໃໝ່ໆຫ້າມໃຊ້.
2. ຜູ້ປ່ວຍໂຣກກະເພາະອາຫານ ຫລື ມີອາການເຈັບທ້ອງຖ່າຍ ອາຈົມຜິດປົກກະຕິເລື້ອຍໆ ຫລື ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີ
ອາການໄຂ້ຫ້າມໃຊ້.
3. ບາງຄົນອາດແພ້ຢານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງຫລາຍຄັ້ງ, ໃຈສັ່ນ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ວິນຫົວ, ຮາກ
ຕາມົວ. ຖ້າຮຸນແຮງອາດເຖິງຕາບອດໄດ້ ຖ້າເກີດອາການດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄປຫາໝໍດ່ວນ.
4. ການກຽມຢາບໍ່ຄວນກຽມຢາຄັ້ງລະຫລາຍໆ. ການບົດຢາຄວນໃຊ້ຄົກຫີນຕຳພໍແຫລກຖ້າໃຊ້ເຄື່ອງບົດໄຟຟ້າ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະອຽດຫລາຍເກີນໄປ.
5. ຫ້າມໃຊ້ປູນໃສ່ປະສົມຢາ.

 

 

 

ແດດອ່ອນຕອນເຊົ້າ ແລະ ດື່ມນ້ຳແບບຟ້າວຟັ່ງ
ຈົ່ງລະວັງອັນຕະລາຍ

1. ແດດອ່ອນຕອນເຊົ້າ
ແສງແດດຍາມເຊົ້າຖືວ່າເປັນຢາທຳມະຊາດທີ່ທຸກຄົນສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນໄປຊື້ ນອກ
ຈາກເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ອາລົມດີເພາະວ່າແດດອ່ອນໆມີວິຕາມິນທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້
ຮ່າງກາຍຫລັງສານແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາຕໍ່ຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າໃນຕົວເຮົາ ຄົນທີ່ຍ່າງ ແລະ ແລ່ນຮັບ
ແດດອ່ອນ ຈຶ່ງມີໜ້າຕາເບີກບານກວ່າຄົນທີ່ມົວສຸມແຕ່ການຫລົບຫລີກແດດຢູ່ໃນແຕ່ເຮືອນ.
2. ດື່ມນ້ຳແບບຟ້າວຟັ່ງອັນຕະລາຍ
ໃຜ້ໆກໍ່ບອກວ່າຄວນຈະດື່ມນ້ຳໃຫ້ໄດ້ 8 ຈອກຕໍ່ມື້, ແຕ່ຕ້ອງຄ່ອຍໆດື່ມໄປຕະຫລອດວັນ ບໍ່ແມ່ນໝົດມື້ບໍ່
ດື່ມເລີຍແລ້ວມາດື່ມໃນຄັ້ງດຽວ ເພາະການດື່ມນ້ຳໃນປະລິມານຫລາຍໆໃນຄັ້ງດຽວອາດເຮັດໃຫ້ອາການນ້ຳ
ເປັນພິດ ເນື່ອງຈາກເລືອດຈາງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນຕະຄິວ, ກ້າມເນື້ອເຄັ່ງຕາມມາ. ຖ້າອາການເຄັ່ງດັ່ງ
ກ່າວໄປເກີດຢູ່ສະໝອງ, ຫົວໃຈ ຫລື ປອດ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຫາຍໃຈຫລົ້ມເຫລວ ແລະ ເສຍຊີ
ວິດໄດ້.

Advertisements

Leave a Reply.....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s